Báo giá dây hàn nối quang

 
STT
 
HÌNH ẢNH
 
DIỄN GIẢI
 
ĐVT
 
ĐƠN GIÁ
 
 
1
 
 
Dây nhẩy quang Multimode  OM2    
Dây nhẩy quang SC/-SC 3M OM2 (UPC) Sợi 50.000
Dây nhẩy quang LC-LC 3M OM2 (UPC) Sợi 55.000
Dây nhẩy quang LC-SC 3M OM2 (UPC) Sợi 55.000
 
 
 
 
2
 
 
 

 
Dây nhẩy quang Singlemode    
Dây nhẩy quang SC/UPC– SC/UPC 3M Sợi 35.000
Dây nhẩy quang LC– LC 3M   (UPC) Simplex Sợi 35.000
Dây nhẩy quang LC-SC 3M  (UPC) Simplex Sợi 35.000
Dây nhẩy quang FC-FC 3M  (UPC) Simplex Sợi 35.000
Dây nhẩy quang FC-SC 3M  (UPC) Simplex Sợi 35.000
Dây nhẩy quang FC-LC 3M  (UPC) Simplex Sợi 35.000
 
 
3
 
Dây nhẩy quang Multimode OM3    
Dây nhẩy quang LC-SC 3M Simplex Sợi 120.000
Dây nhẩy quang SC-SC 3M Simplex Sợi 120.000
Dây nhẩy quang LC-LC 3M Simplex Sợi 120.000
 
 
 
 
4
 
 
 
Dây hàn quang ( Dây pigtail)    
Dây hàn quang SC 1.5M multi-mode Sợi 17.000
Dây hàn quang SC 1.5M single-mode Sợi 13.000
Dây hàn quang FC 1.5M Multi-mode Sợi 15.000
Dây hàn quang FC 1.5M single-mode Sợi 15.000
Dây hàn quang LC 1.5M Multi-mode   Sợi 17.000
Dây hàn quang LC 1.5M Single-mode Sợi 15.000

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022 - 024 2242 5522
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

Zalo vienthongtuanlinh 02462885522