Báo giá ống máng sino vanlock

STT  HÌNH ẢNH MODEL MÔ TẢ ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
A Ống luồn dây - Ống nhựa cứng
1 Ống luồn dây SP SP 9016 Ống luồn dây SP16 (Dài 2.92m/cây) 19.500
2 SP 9020 Ống luồn dây SP20 (Dài 2.92m/cây) 27.600
3 SP 9025 Ống luồn dây SP25 (Dài 2.92m/cây) 38.000
4 SP 9032 Ống luồn dây SP32 (Dài 2.92m/cây) 76.500
5 SP 9040 Ống luồn dâySP40  (Dài 2.92m/cây) 105.000
6 SP 9050 Ống luồn dây SP50 (Dài 2.92m/cây) 141.000
7 SP 9060 Ống luồn dây SP60 (Dài 2.92m/cây) 144.000
8 SP 9063 Ống luồn dây SP63 (Dài 2.92m/cây) 169.000
1  

VL 9016 Ống luồn dây Vanlock Ø16
(Dài 2.92m/cây)
17.200
2 VL 9020 Ống luồn dây Vanlock Ø20
(Dài 2.92m/cây)
24.200
3 VL 9025 Ống luồn dây Vanlock Ø25
(Dài 2.92m/cây)
33.200
4 VL 9032 Ống luồn dây Vanlock Ø32
(Dài 2.92m/cây)
66.600
  Khớp nối trơn
1 E242/16 Khớp nối trơn F16 850
2 E242/20 Khớp nối trơn F20 920
3 E242/25 Khớp nối trơn F25 1.500
4 E242/32 Khớp nối trơn F32 2.080
5 E242/40 Khớp nối trơn F40 8.320
6 E242/50 Khớp nối trơn F50 13.800
7 E242/60 Khớp nối trơn F60 13.800
8 E242/63 Khớp nối trơn F63 13.800
  Hộp chia ngả loại thấp
1 E240/16/1 Hộp chia ngả 1 đường F16 thấp 5.800
2 E240/16/2 Hộp chia ngả 2 đường F16 thấp 5.800
3 E240/16/2A Hộp chia ngả 2 đường vuông góc F16 thấp 5.800
4 E240/16/3 Hộp chia ngả 3 đường F16 thấp 5.800
5 E240/16/4 Hộp chia ngả 4 đường F16 thấp 5.800
6 E240/20/1 Hộp chia ngả 1 đường F20 thấp 6.000
7 E240/20/2 Hộp chia ngả 2 đường F20 thấp 6.000
8 E240/20/2A Hộp chia ngả 2 đường vuông góc F20 thấp 6.000
9 E240/20/3 Hộp chia ngả 3 đường F20 thấp 6.000
10 E240/20/4 Hộp chia ngả 4 đường F20 thấp 6.000
11 E240/25/1 Hộp chia ngả 1 đường F25 thấp 6.800
12 E240/25/2 Hộp chia ngả 2 đường F25 thấp 6.800
13 E240/25/2A Hộp chia ngả 2 đường vuông góc F25 thấp 6.800
14 E240/25/3 Hộp chia ngả 3 đường F25 thấp 6.800
15 E240/25/4 Hộp chia ngả 4 đường F25 thấp 6.800
  Hộp chia ngả loại cao
1 E240/16/1D Hộp chia ngả 1 đường F16 cao 16.800
2 E240/16/2D Hộp chia ngả 2 đường F16 cao 16.800
3 E240/16/2AD Hộp chia ngả 2 đường vuông góc F16 cao 16.800
4 E240/16/3D Hộp chia ngả 3 đường F16 cao 16.800
5 E240/16/4D Hộp chia ngả 4 đường F16 cao 16.800
6 E240/20/1D Hộp chia ngả 1 đường F20 cao 17.500
7 E240/20/2D Hộp chia ngả 2 đường F20 cao 17.500
8 E240/20/2AD Hộp chia ngả 2 đường vuông góc F20 cao 17.500
9 E240/20/3D Hộp chia ngả 3 đường F20 cao 17.500
10 E240/20/4D Hộp chia ngả 4 đường F20 cao 17.500
11 E240/25/1D Hộp chia ngả 1 đường F25 cao 20.200
12 E240/25/2D Hộp chia ngả 2 đường F25 cao 20.200
13 E240/25/2AD Hộp chia ngả 2 đường vuông góc F25 cao 20.200
14 E240/25/3D Hộp chia ngả 3 đường F25 cao 20.200
15 E240/25/4D Hộp chia ngả 4 đường F25 cao 20.200
        Nắp đậy cho hộp chia ngả
  E240LS Nắp đậy hộp chia ngả 1.500
         Đầu + khớp nối ren
1 E258+281/16 Đầu + khớp nối ren F16 2.080
2 E258+281/20 Đầu + khớp nối ren F20 2.200
3 E258+281/25 Đầu + khớp nối ren F25 2.800
4 E258+281/32 Đầu + khớp nối ren F32 4.660
5 E258+281/40 Đầu + khớp nối ren F40 9.800
6 E258+281/50 Đầu + khớp nối ren F50 15.000
     
B Ống đàn hồi - Ống ruột gà -  loại tự chữa cháy
1 SP 9016CM Ống đàn hồi SP16 (50m/cuộn) 181.000
2 SP 9020CM Ống đàn hồi SP20 (50m/cuộn) 221.000
3 SP 9025CM Ống đàn hồi SP25 (40m/cuộn) 248.000
4 SP 9032CM Ống đàn hồi SP32 (25m/cuộn) 339.000
5 SP 9040CM Ống đàn hồi SP40 (25m/cuộn) 611.000
6 SP 9050CM Ống đàn hồi SP50 (25m/cuộn) 916.000
1 VL 9016CL Ống đàn hồi Vanlock Ø16 (50m/cuộn) 133.000
2 VL 9020CL Ống đàn hồi Vanlock Ø20 (50m/cuộn) 161.000
3 VL 9025CL Ống đàn hồi Vanlock Ø25 (40m/cuộn) 206.000
4 VL 9032CL Ống đàn hồi Vanlock Ø32 (25m/cuộn) 321.000
5 VL 9040CL Ống đàn hồi Vanlock Ø40 (25m/cuộn) 496.000
6 VL 9050CL Ống đàn hồi Vanlock Ø50 (25m/cuộn) 682.000

 

B Máng Ghen luồn dây - Ghen nhựa
1

GA14 Gen nhựa14x8 (Dài 2m/cây) Việt Nam 7.600
2 GA16 Gen nhựa 16x14 (Dài 2m/cây) Việt Nam 12.000
3 GA24 Gen nhựa 24x14 (Dài 2m/cây) Việt Nam 16.200
4 GA30 Gen nhựa 30x14 (Dài 2m/cây) Việt Nam 22.800
5 GA15 Gen nhựa 15x10 (Dài 2m/cây) Việt Nam 9.200
6 GA28 Gen nhựa 28x10 (Dài 2m/cây) Việt Nam 16.200
7 GA39/01 Gen nhựa 39x18 (Dài 2m/cây) Việt Nam 29.500
8 GA60/01 Gen nhựa 60x22 (Dài 2m/cây) Việt Nam 57.800
9 GA60/02 Gen nhựa 60x40 (Dài 2m/cây) Việt Nam 71.500
10 GA80 Gen nhựa 80x40 (Dài 2m/cây) Việt Nam 99.000
11 GA80/02 Gen nhựa 80x60 (Dài 2m/cây) Việt Nam 151.000
12 GA100/01 Gen nhựa 100x27 (Dài 2m/cây) Việt Nam 109.000
13 GA100/02 Gen nhựa 100x40 (Dài 2m/cây) Việt Nam 114.000
14 GA100/03 Gen nhựa 100x60 (Dài 2m/cây) Việt Nam 189.000
15 GA120 Gen nhựa 120x40 (Dài 2m/cây) Việt Nam 226.000

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022 - 024 2242 5522
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

Zalo vienthongtuanlinh 02462885522