Bài viết

Hỏi đáp về cáp điện thoại trong nhà hay treo ngoài trời + chuẩn màu sợi + phiến đấu nối?

Hỏi đáp về cáp điện thoại trong nhà hay treo ngoài trời + chuẩn màu sợi + phiến đấu nối?

1. Luật mầu trong cáp điện thoại

Cáp điện thoại viễn thông gồm nhiều sợi ví dụ như 30 cặp dây, quy ước các màu dây đi với nhau để đấu nối vào phiến, để có thể xác định được các cặp line nào với line nào

Cáp viễn thông tại VN sử dụng có nhiều chủng loại, nhiều nước sản xuất.... 
Thông thường các loại cáp điện thoại sử dụng theo luật màu như sau: 
- Khi bạn mở lớp bọc ngoài, bên trong gồm những sợi dây được xoắn với nhau theo từng cặp. Luật bố trí căn cứ vào màu chính và màu phụ như sau: 
+ Màu chính: Trắng - đỏ - đen - vàng - tím. 
+ Màu phụ : dương - cam - lục - nâu - tro. 
Cứ một màu chính sẽ đi đôi với một màu phụ theo tuần tự để thành một đôi.

Thí dụ : đôi 1 sẽ là trắng - dương, đôi 2 sẽ là trắng - cam, đôi 3 sẽ là trắng - lục.....đôi 6 sẽ là đỏ - dương, đôi 7 sẽ là đỏ - cam......., đôi 11 sẽ là đen - dương, đôi 12 sẽ là đen - cam....đôi 25 sẽ là tím - tro. 
Cứ 25 đôi thì hình thành một nhóm....việc phân biệt giữa các nhóm với nhau bằng các sợi chỉ màu phân biệt giống như trên hoặc nhóm 1 sẽ là chỉ màu dương hoặc trắng dương, nhóm 2 sẽ là cam hoặc trắng cam ( tùy vào dung lượng sợi cáp hoặc tùy nhà sản xuất)..... 
Một số loại cáp chỉ kết thành từng nhóm 10 đôi, lúc đó màu chính chỉ còn trắng và đỏ, cũng tuần tự như trên. Khi đó đôi thứ 21 sẽ là nhóm lục, đôi trắng - dương. 
Bạn cứ căn cứ vào đó mà đấu các đôi dây theo thứ tự, bạn cần lưu ý rằng một số loại cáp có bước xoắn đôi với nhau rất lơi, dễ bị bung ra từng sợi lẽ làm mất đôi.

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận

Zalo vienthongtuanlinh 02462885522