Báo giá cáp quang singlemode - multimode

MÃ HIỆU DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT XỨ
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
 
 
Cáp quang multimode AMP 50/125um 4FO
 
China
Mét 30.000
Cáp quang multimode 4fo 50/125um GYXTW
China
Mét 19.500
Cáp quang multimode 50/125um 8FO AMP
China
Mét 42.000
Cáp quang multimode 8fo 50/125um GYXTW
China
Mét 30.000
Cáp quang multimode 12FO 50/125um AMP
China
Mét 46.000
Cáp quang multimode GYXTW 12FO  50/125um China Mét 34.000
CÁP QUANG SINGLEMODE
Dây thuê bao quang Singlemode 4 FO Việt Nam Mét 3.500
Cáp quang Singlemode 8FO 9/125um treo (cống) Việt Nam Mét 9.500
Cáp quang Singlemode 12FO 9/125um treo (cống) Việt Nam Mét 11.500
Cáp quang 24FO Singlemode 9/125um treo (cống) Việt Nam Mét 14.000
Cáp quang 48fo Singlemode 9/125um treo (cống) Việt Nam Mét 20.500
Cáp quang 96Fo Singlemode 9/125um treo (cống) Việt Nam Mét 34.000
Cáp quang chôn trực tiếp 8FO Singlemode 9/125um Việt Nam Mét 12.500
Cáp quang chôn trực tiếp 24Fo Singlemode 9/125um Việt Nam Mét 13.500
CÁP QUANG TỰ TREO ADSS
Cáp quang tự treo ADSS 12 FO khoảng vượt 100 Việt Nam Mét 13.000
Cáp quang ADSS tự treo 12 FO khoảng vượt 200 Việt Nam Mét 15.500
Cáp quang tự treo ADSS 12 FO khoảng vượt 300 Việt Nam Mét 20.500
Cáp quang tự treo ADSS 12 FO khoảng vượt 400 Việt Nam Mét 25.500
Cáp quang tự treo ADSS 12 FO khoảng vượt 500 Việt Nam Mét 29.800

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022 - 024 2242 5522
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

Zalo vienthongtuanlinh 02462885522