Bài viết

Báo giá các loại dây nhẩy quang OM2, OM3 multimode, Dây hàn quang pigtail SC singlemode

Báo giá các loại dây nhẩy quang OM2, OM3 multimode, Dây hàn quang pigtail SC singlemode

1. Dây nhẩy quang Multimode  OM2              
Dây nhẩy quang SC SC 3M OM2 (UPC)    VN    Sợi    50.000
Dây nhẩy quang LC LC 3M OM2 (UPC)    VN    Sợi    55.000
Dây nhẩy quang LC SC 3M OM2 (UPC)    VN    Sợi    55.000
 
Dây nhẩy MM sc-sc.jpg
 
2. Dây nhẩy SM sc-sc.jpg    Dây nhẩy quang Singlemode              
Dây nhẩy quang 3m SC/UPC– SC/UPC    VN    Sợi    35.000
Dây nhẩy quang Simplex LC– LC/UPC 3M    VN    Sợi    35.000
Dây nhẩy quang UPC LC-SC 3M  Simplex    VN    Sợi    35.000
Dây nhẩy quang FC FC 3M Simplex    VN    Sợi    35.000
Dây nhẩy quang FC SC 3M  (UPC) Simplex    VN    Sợi    35.000
Dây nhẩy quang FC LC 3M  (UPC) Simplex    VN    Sợi    35.000


 
Dây nhẩy SM sc-sc.jpg 
 

3. Dây nhẩy quang OM3 Multimode              
Dây nhẩy quang OM3 Simplex LC-SC 3M    VN    Sợi    120.000
Dây nhẩy quang SC-SC 3M Simplex    VN    Sợi    120.000
Dây nhẩy quang LC-LC 3M Simplex    VN    Sợi    120.000
 
 
 
dây nhẩy quang OM3 multimode sc-sc.jpg
 
4. Dây hàn quang Sc.jpg    Dây hàn quang ( Dây pigtail)              
Dây nối quang SC 1.5M multimode    VN    Sợi    17.000
Dây hàn quang SC 1.5M singlemode    VN    Sợi    13.000
Dây hàn quang FC 1.5M Multimode    VN    Sợi    15.000
Dây hàn quang singlemode FC 1.5M    VN    Sợi    15.000
Dây hàn quang multimode LC 1.5M    VN    Sợi    17.000
Dây nối quang LC 1.5M Singlemode    VN    Sợi    15.000

 

Dây hàn quang Sc.jpg

 

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận

Zalo vienthongtuanlinh 02462885522