Bài viết

Báo giá hộp, tủ cáp điện thoại 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 500, 600, 800, 1200 đôi ( PAIR)

Báo giá hộp, tủ cáp điện thoại 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 500, 600, 800, 1200 đôi ( PAIR)

 

1. Các loại hộp cáp điện thoại

Hộp cáp điện thoại 10 đôi (pair) giá 160.000đ

Hộp cáp điện thoại 20 đôi (pair) giá 190.000đ

Hộp cáp điện thoại 30 đôi (pair) giá 220.000đ

Hộp cáp điện thoại 40 đôi (pair) giá 250.000đ

Hộp cáp điện thoại 50 đôi (pair) giá 280.000đ

Hộp cáp điện thoại 60 đôi (pair) giá 330.000đ

Hộp cáp điện thoại 70 đôi (pair) giá 380.000đ

Hộp cáp điện thoại 80 đôi (pair) giá 430.000đ

Hộp cáp điện thoại 90 đôi (pair) giá 460.000đ

Hộp cáp điện thoại 100 đôi (pair) giá 500.000đ

2. Các loại tủ cáp điện thoại

Tủ cáp điện thoại 100 đôi (pair) giá 1.150.000

Tủ cáp điện thoại 150 đôi (pair) giá 1.300.000

Tủ cáp điện thoại 200 đôi (pair) giá 1.400.000

Tủ cáp điện thoại 250 đôi (pair) giá 2.300.000

Tủ cáp điện thoại 300 đôi (pair) giá 2.450.000

Tủ cáp điện thoại 350 đôi (pair) giá 2.800.000

Tủ cáp điện thoại 400 đôi (pair) giá 2.950.000

Tủ cáp điện thoại 100 đôi (pair) giá 1.150.000

3. Các loại đế gắn phiến 

Đế gắn phiến 10 đôi (pari) giá 5.000đ

Đế gắn phiến 20 đôi (pari) giá 10.000đ

Đế gắn phiến 30 đôi (pari) giá 15.000đ

Đế gắn phiến 40 đôi (pari) giá 20.000đ

Đế gắn phiến 50 đôi (pari) giá 25.000đ

Đế gắn phiến 100 đôi (pair) giá 35.000đ

4. Phiến đấu dây điện thoại Krone

Phiến đấu dây Krone/China giá 30.000đ

 

 

Phiến đấu dây Krone/Gramy giá 115.000đ

 

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận

Zalo vienthongtuanlinh 02462885522