Bài viết

Báo giá tủ mạng - tủ rack 6U, 10U, 15U, 20U, 27U, 32U, 36U, 42U sâu 600, 800, 1000

Báo giá tủ mạng - tủ rack 6U, 10U, 15U, 20U, 27U, 32U, 36U, 42U sâu 600, 800, 1000

1. Loại tủ 6U - D450

Tủ mạng 6U - D450 giá 800.000đ

2. Loại tủ 10U - D500

Tủ mạng 10U - D500 giá 1.000.000đ

3. Loại tủ 15U

Tủ mạng 15U - D600 giá 1.700.000đ

Tủ mạng 15U - D800 giá 1.900.000đ

4. Loại tủ 20U

Tủ mạng 20U - D600 giá 2.400.000đ

Tủ mạng 20U - D800 giá 2.600.000đ

Tủ mạng 20U - D100 giá 2.800.000đ

5. Loại tủ 27U

Tủ mạng 27U - D600 giá 3.300.000đ

Tủ mạng  27U - D800 giá 3.500.000đ

Tủ mạng 27U - D1000 giá 3.700.000đ

6. Loại tủ 36U

Tủ mạng 36U - D600 giá 4.100.000đ

Tủ mạng 36U - D800 giá 4.300.000đ

Tủ mạng 36U - D1000 giá 4.500.000đ

7. Loại tủ 42U

Tủ mạng 42U - D600 giá 4.700.000đ

Tủ mạng 42U - D800 giá 4.900.000đ

Tủ mạng 42U - D1000 giá 5.100.000đ

8. Khay cố định tủ mạng

Khay cố định D600 giá 200.000đ

Khay cố định D800 giá 250.000đ

Khay cố định D1000 giá 300.000đ

9. Khay trượt tủ mạng

Khay trượt D600 giá 220.000đ

Khay trượt D800 giá 270.000đ

Khay trượt D1000 giá 320.000đ

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận

Zalo vienthongtuanlinh 02462885522