Bài viết

Mô tả cáp điện thoại kim loại luồn ống và tự treo có dầu từ 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 đôi (pair)

Mô tả cáp điện thoại kim loại luồn ống và tự treo có dầu từ 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 đôi (pair)

- Cáp điện thoại tự treo được treo giữa các cột, loại cáp này được nối từ tổng đài nội hạt hoặc từ bộ tập trung thuê bao đến hộp đấu dây thuộc địa phận khách hàng.

- Cáp điện thoại luồn ống được chôn trực tiếp xuống dưới đất hoặc nằm trong các ống dẫn nối tiếp nhau giữa các hầm cáp. Loại cáp này được nối từ tổng đài nội hạt hoặc từ bộ tập trung thuê bao đến hộp đấu dây thuộc địa phận khách hàng

- Cáp điện thoại luồn ống & cáp điện thoại tự treo bọc cách điện foam-skin, solid, nhồi dầu jelly, màn chống ẩm, màn chắn từ được sử dụng rộng rãi ở mạng nội hạt. Cáp điện thoại được sản xuất trên dây chuyền tự động, đồng bộ, công nghệ tiên tiến của hãng SWISSCAB, STERLING DAVIS, NOKIA,... Thỏa mãn đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật của TCN : 68-132: 1998.

Loại đường kính dây dẫn là 0,5mm
Loại 10 đôi. KH: CCP-JF-LAP-SS 10x2x0,5
Loại 20 đôi. KH: CCP-JF-LAP-SS 20x2x0,5
Loại 30 đôi. KH: CCP-JF-LAP-SS 30x2x0,5
Loại 50 đôi. KH: CCP-JF-LAP-SS 50x2x0,5
Loại 100 đôi. KH: CCP-JF-LAP-SS 100x2x0,5
Loại 200 đôi. KH: CCP-JF-LAP-SS 200x2x0,5
Loại đường kính dây dẫn là 0,4mm
Loại 10 đôi. KH: CCP-JF-LAP-SS 10x2x0,4
Loại 20 đôi. KH: CCP-JF-LAP-SS 20x2x0,4
Loại 30 đôi. KH: CCP-JF-LAP-SS 30x2x0,4
Loại 50 đôi. KH: CCP-JF-LAP-SS 50x2x0,4
Loại 100 đôi. KH: CCP-JF-LAP-SS 100x2x0,4
Loại 200 đôi. KH: CCP-JF-LAP-SS 200x2x0,4

Cáp thông tin kim loại luồn cống có nhồi dầu:

Loại đường kính dây dẫn là 0,5mm
Loại 100 đôi. KH: CCP-JF-LAP 100x2x0,5
Loại 200 đôi. KH: CCP-JF-LAP 200x2x0,5
Loại đường kính dây dẫn là 0,4mm
Loại 100 đôi. KH: CCP-JF-LAP 100x2x0,4
Loại 200 đôi. KH: CCP-JF-LAP 200x2x0,4
Loại 300 đôi. KH: CCP-JF-LAP 300x2x0,4
Loại 600 đôi. KH: CCP-JF-LAP 600x2x0,4

CẤU TRÚC

1. Cáp treo có dầu:

2. Cáp luồn ống có dầu:

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 
Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận

Zalo vienthongtuanlinh 02462885522