Viễn thông Tuấn Linh cung cấp  adapter quang SC/PC, ST/PC, FC/PC, LC/PC, MU/PC, E2000, MT-RJ/PC,... APC, UPC, ...giá tốt nhất thị trường, adapter quang được lắp trên các thanh Blank và được sử dụng để kết nối, chuyển đổi tín hiệu trong các hộp phối quang – hộp ODF.Nói một cách khác chi tiết hơn chúng sử dụng 2 đầu kết nối , một đầu để cắm dây hàn quang dùng trong ODF và đầu còn lại dùng để cắm dây ...

Sắp xếp theo: