Bài viết

Báo giá dây cáp điện thoại từ 1 đôi, 2 đôi, 4 đôi, 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi, 200 đôi, 300 đôi, 500 đôi

Báo giá dây cáp điện thoại từ 1 đôi, 2 đôi, 4 đôi, 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi, 200 đôi, 300 đôi, 500 đôi

1. Dây thuê bao đi trong nhà và ngoài trời

Dây thuê điện thoại 1 đôi (1x2x0.5) treo ngoài trời giá 680.000đ/cuộn

Dây thuê điện thoại 2 đôi (2x2x0.5) treo ngoài trời giá 2.050.000đ/cuộn

Dây thuê điện thoại 2 đôi (2x2x0.4) trong nhà VINACAP giá 400.000đ/Cuộn

 Dây thuê điện thoại 2 đôi (2x2x0.5) trong nhà VINACAP giá 500.000đ/Cuộn

Dây thuê điện thoại 4 đôi (2x2x0.4) trong nhà VINACAP giá 800.000đ/Cuộn

Dây thuê bao điện thoại 2 đôi (2x2x0.5) trong nhà SINO giá 490.000đ/cuộn

Dây thuê bao điện thoại 4 đôi (2x2x0.5) trong nhà SINO giá 1.200.000đ/cuộn

2. Dây cáp điện thoại luồn cống (treo) Vinacap và Z43

Dây cáp điện thoại 10 đôi (10x2x0.5) giá 19.500đ/mét

Dây cáp điện thoại 20 đôi (20x2x0.5) giá 26.0000đ/mét

Dây cáp điện thoại 30 đôi (30x2x0.5) giá 31.000đ/mét

Dây cáp điện thoại 50 đôi (50x2x0.5) giá 62.000đ/mét

Dây cáp điện thoại 100 đôi (100x2x0.5) giá 118.000đ

Dây cáp điện thoại 200 đôi (200x2x0.5) giá 218.000đ

Dây cáp điện thoại 300 đôi (300x2x0.5) giá 318.000đ

Dây cáp điện thoại 500 đôi (500x2x0.5) giá 518.000đ

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận