Bài viết

Báo giá cáp đồng trục RG6 Sino, RG6 Alantek, 5c RG11 không dầu giá tốt nhất toàn quốc

Báo giá cáp đồng trục RG6 Sino, RG6 Alantek, 5c, RG11 không dầu giá tốt nhất toàn quốc


1 Cáp đồng trục RG-6 hợp kim, không dầu (305m/cuộn )    EIGHT/China    Mét    2.900
2 Cáp đồng trục RG-6, hợp kim, có dầu (305m/cuộn)    EIGHT/China    Mét    3.100
3 Cáp đồng trục ALANTEK RG-6 không dầu (305m/cuộn)    ALANTEK/USA    Mét    5.200

Cáp đồng trục RG6 Belden


4 Cáp đồng trục RG6 ALANTEK có dầu (305m/cuộn)    ALANTEK/USA    Mét    5.500

Cáp đồng trục Alantek RG6


5 Cáp đồng trục SINO RG6 không dầu (200m/cuộn)    SINO/Việt Nam    Mét    4.800
6 Cáp đồng trục 5C RG6 FB lõi đồng, có dầu (200m/cuộn)    SINO/Việt Nam    Mét    4.000
7 Cáp đồng trục RG-11 EIGHT (305m/cuộn)    EIGHT/China    Mét    8.500
8 Cáp đồng trục RG11 ALANTEK (305m/cuộn)    ALANTEK/USA    Mét    11.500
9 Cáp đồng trục RG59 ALANTEK (305m/cuộn)    ALANTEK/USA    Mét    4.400
10 Cáp đồng trục RG59U SINO (200m/cuộn)    SINO/Việt Nam    Mét    4.000
11 Cáp đồng trục 75 Ohm QR-540 có dây gia cường (305m/cuộn)    EIGHT /China    Mét    28.500

 

 

 

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận