Công ty Tuấn Linh chuyên phân phối Converter quang, bộ chuyển đổi video sang quang, bộ chuyển đổi switch công nghiệp, bộ chuyển đổi giao diện, bộ chuyển đổi giao thức và Modules của hãng OPTONE. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn các Model của dòng sản phẩm bộ chuyển đổi quang điện OPTONE

Xem thêm

Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100

Bộ chuyển đổi quang điện tốc độ 10/100/1000

Các loại bộ chuyển đổi quang điện khác

MEDIA CONVERTER

 • OPT-1100 Series
Model No. Description
Double Fiber Media Converter
OPT-1100 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Multi mode, 2Km, SC/ST/FC
OPT-1100S25 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 25Km, SC/ST/FC
OPT-1100S40 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 40Km, SC/ST/FC
OPT-1100S60 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 60Km, SC
OPT-1100S80 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 80Km, SC
OPT-1100S100 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 100Km, SC
OPT-1100S120 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 120Km, SC
WDM Fiber Media Converter
OPT-1200S25 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 25Km, SC/ST/FC
OPT-1200S40 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 40Km, SC/ST/FC
OPT-1200S60 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 60Km, SC
OPT-1200S80 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 80Km, SC
 • OPT-1102 Series
Model No. Description
Double Fiber Media Converter
OPT-1102 100Base-Fx to 2*10/100Base-Tx, Multi mode, 2Km, SC/ST/FC
OPT-1102S25 100Base-Fx to 2*10/100Base-Tx, Single mode, 25Km, SC/ST/FC
OPT-1102S40 100Base-Fx to 2*10/100Base-Tx, Single mode, 40Km, SC/ST/FC
OPT-1102S60 100Base-Fx to 2*10/100Base-Tx, Single mode, 60Km, SC
OPT-1102S80 100Base-Fx to 2*10/100Base-Tx, Single mode, 80Km, SC
OPT-1102S100 100Base-Fx to 2*10/100Base-Tx, Single mode, 100Km, SC
OPT-1102S120 100Base-Fx to 2*10/100Base-Tx, Single mode, 120Km, SC
WDM Fiber Media Converter
OPT-1102S25A/B 100Base-Fx to 2*10/100Base-Tx, Bi-Directional, 25Km, SC/ST/FC
OPT-1102S40A/B 100Base-Fx to 2*10/100Base-Tx, Bi-Directional, 40Km, SC/ST/FC
OPT-1102S60A/B 100Base-Fx to 2*10/100Base-Tx, Bi-Directional, 60Km, SC
 OPT-1102S80A/B 100Base-Fx to 2*10/100Base-Tx, Bi-Directional, 80Km, SC
 • OPT-1100L Series
Model No. Description
Double Fiber Media Converter
OPT-1100L 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Multi mode, 2Km, SC/ST/FC, LFP
OPT-1100LS25 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 25Km, SC/ST/FC, LFP
OPT-1100LS40 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 40Km, SC/ST/FC, LFP
OPT-1100LS60 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 60Km, SC, LFP
OPT-1100LS80 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 80Km, SC, LFP
OPT-1100LS100 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 100Km, SC, LFP
OPT-1100LS120 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 120Km, SC, LFP
WDM Fiber Media Converter
OPT-1200LS25 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 25Km, SC/ST/FC, LFP
OPT-1200LS40 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 40Km, SC/ST/FC, LFP
OPT-1200LS60 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 60Km, SC, LFP
OPT-1200LS80 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 80Km, SC, LFP
 • OPT-2200 Series
Model No. Description
Double Fiber Media Converter
OPT-2200 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Multi mode, 550m, SC/ST/FC, with LFP
OPT-2200S20 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 20Km, SC/ST/FC, with LFP
OPT-2200S40 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 40Km, SC/ST/FC, with LFP
OPT-2200S60 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 60Km, SC, with LFP
OPT-2200S80 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 80Km, SC, with LFP
OPT-2200S100 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 100Km, SC, with LFP
OPT-2200S120 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 120Km, SC, with LFP
WDM Fiber Media Converter
OPT-3200S20 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Bi-Directional, 20Km, SC/ST/FC, with LFP
OPT-3200S40 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Bi-Directional, 40Km, SC/ST/FC, with LFP
OPT-3200S60 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Bi-Directional, 60Km, SC, with LFP
OPT-3200S80 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Bi-Directional, 80Km, SC, with LFP
 • OPT-2200A Series
Model No. Description
OPT-2200A 10/100/1000Base-Tx to SFPFiber port, with LFP
 • OPT-1020 Series
Model No. Description
OPT-1020MS 155M multi-mode to single-mode Converter
OPT-1020SS 155M single-mode to single-mode Converter
OPT-1020SA/B 155M single-mode to BIDI-mode Converter
 • OPT-2020 Series
Model No. Description
OPT-2020MS 1.25G multi-mode to single-mode Converter
OPT-2020SS 1.25G single-mode to single-mode Converter
OPT-2020SA/B 1.25G single-mode to BIDI-mode Converter
 • OPT-R14/6 Series
Model No. Description
AC Power    
OPT-R14-2 14 slots ChassisRack for standalone Media Converter, Dual power, 220V
OPT-R16-2  16 slots ChassisRack for card-type Media Converter, Dual power, 220V    
DC Power
OPT-R14-2 14 slots ChassisRack for standalone Media Converter, Dual power, -48V
OPT-R16-2 16 slots ChassisRack for card-type Media Converter, Dual power, -48V
 • OPT-MR16
Model No. Description
OPT-M1100series Managed media converter   10/100M media converter
OPT-M2200 series Managed media converter   10/100M   media converter
OPT-M1200 Managed media converter   10/100M   Single-mode   WDM   1310nm   25km
OPT-MR16-2 16 slots Chassis Rack for managed card-stype MC   220V/-48V
OPT-M01 SNMP card ( management software of managed media converter.)
 • OPT-M1100 Series (Managed)
Model No. Description
Double Fiber Media Converter
OPT-M1100 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Multi mode, 2Km, SC/ST/FC, with Managed
OPT-M1100S25 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 25Km, SC/ST/FC, with Managed
OPT-M1100S40 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 40Km, SC/ST/FC, with Managed
OPT-M1100S60 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 60Km, SC, with Managed
OPT-M1100S80 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 80Km, SC, with Managed
OPT-M1100S100 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 100Km, SC, with Managed
OPT-M1100S120 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 120Km, SC, with Managed
WDM Fiber Media Converter
OPT-M1200S25 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 25Km, SC/ST/FC, with Managed
OPT-M1200S40 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 40Km, SC/ST/FC, with Managed
OPT-M1200S60 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 60Km, SC, with Managed
OPT-M1200S80 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 80Km, SC, with Managed
 • OPT-M2200 Series (Managed)
Model No. Description
Double Fiber Media Converter
OPT-M2200 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Multi mode, 550m, SC/ST/FC,with Managed
OPT-M2200S20 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 20Km, SC/ST/FC,with Managed
OPT-M2200S40 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 40Km, SC/ST/FC,with Managed
OPT-M2200S60 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 60Km, SC,with Managed
OPT-M2200S80 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 80Km, SC,with Managed
OPT-M2200S100 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 100Km, SC,with Managed
OPT-M2200S120 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 120Km, SC,with Managed
WDM Fiber Media Converter
OPT-M3200S20 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Bi-Directional, 20Km, SC/ST/FC,with Managed
OPT-M3200S40 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Bi-Directional, 40Km, SC/ST/FC,with Managed
OPT-M3200S60 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Bi-Directional, 60Km, SC,with Managed
OPT-M3200S80 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Bi-Directional, 80Km, SC,with Managed
 • OPT-M1100C Series (Managed)
Model No. Description
Double Fiber Media Converter
OPT-M1100C 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Multi mode, 2Km, SC/ST/FC, with Managed,Card-type
OPT-M1100S25C 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 25Km, SC/ST/FC, with Managed,Card-type
OPT-M1100S40C 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 40Km, SC/ST/FC, with Managed,Card-type
OPT-M1100S60C 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 60Km, SC, with Managed,Card-type
OPT-M1100S80C 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 80Km, SC, with Managed,Card-type
OPT-M1100S100C 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 100Km, SC, with Managed,Card-type
OPT-M1100S120C 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Single mode, 120Km, SC, with Managed,Card-type
WDM Fiber Media Converter
OPT-M1200S25C 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 25Km, SC/ST/FC, with Managed,Card-type
OPT-M1200S40C 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 40Km, SC/ST/FC, with Managed,Card-type
OPT-M1200S60C 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 60Km, SC, with Managed,Card-type
OPT-M1200S80C 10/100Base-Tx to 100Base-Fx,Bi-Directional, 80Km, SC, with Managed,Card-type
 • OPT-M2200C Series (Managed)
Model No. Description
Double Fiber Media Converter
OPT-M2200C 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Multi mode, 550m, SC/ST/FC,with Managed,Card
OPT-M2200S20C 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 20Km, SC/ST/FC,with Managed,Card
OPT-M2200S40C 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 40Km, SC/ST/FC,with Managed,Card
OPT-M2200S60C 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 60Km, SC,with Managed,Card
OPT-M2200S80C 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 80Km, SC,with Managed,Card
OPT-M2200S100C 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 100Km, SC,with Managed,Card
OPT-M2200S120C 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Single mode, 120Km, SC,with Managed,Card
WDM Fiber Media Converter
OPT-M3200S20C 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Bi-Directional, 20Km, SC/ST/FC,with Managed,Card
OPT-M3200S40C 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Bi-Directional, 40Km, SC/ST/FC,with Managed,Card
OPT-M3200S60C 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Bi-Directional, 60Km, SC,with Managed,Card
OPT-M3200S80C 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Fx,Bi-Directional, 80Km, SC,with Managed,Card
 • OPT-1010 Series
Model No. Description
OPT-1010S 10G SFP Fiber port to 10GBase-T
OPT-1010X 10G XFP Fiber port to 10GBase-T

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

Sắp xếp theo: